Υποστήριξη

Επισκευή και εγγύηση

Πώς να δώσετε το προϊόν Sony για επισκευή

Αυτή η σελίδα θα σας βοηθήσει είτε να βρείτε μια λύση, είτε να ορίσετε ή να αποφύγετε μια επισκευή. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να διαπιστώσετε εάν το προϊόν σας καλύπτεται ακόμα από την εγγύηση, κ.λπ.

Τα πρώτα βήματα για να επισκευάσετε ένα προϊόν

Τι συμβαίνει όταν το προϊόν σας είναι σε ένα κέντρο επισκευών;

Περισσότερες πληροφορίες